Te porady jak znaleźć adwokata zaskoczą nawet profesjonalistę!

ywilnym, a także w postępowaniu w sprawie o wykroczenie administracyjne – przedstawicielem może być każda os

Te porady jak znaleźć adwokata zaskoczą nawet profesjonalistę! adwokat warszawa praga

Jeśli dana osoba nie znajduje się

Adwokat Warszawa

Nie każdy prawnik jest adwokatem, ale każdy adwokat jest prawnikiem. Jeśli chodzi o udział w postępowaniu arbitrażowym lub cywilnym, a także w postępowaniu w sprawie o wykroczenie administracyjne – przedstawicielem może być każda os