Czy warto pożyczać?

Dodane: 11-09-2014 08:28
Czy warto pożyczać? Pożyczki pod zastaw są dobrą formą szybkiego pożyczania. lombard szczecin prezentujemy informacje związaną z tematem pożyczek.

Bank?

Sądzę, że instytucje finansowe ponoszą odpowiedzialność, ponieważ udzielały kredytów bez odpowiedniego zabezpieczenia, na przykład z zerowym wkładem własnym (mowa...oczywiście o kredytach hipotecznych). Dopiero od tego roku KNF zarządza obowiązkowy wkład własny wynoszący 5%, od przyszłego roku będzie to już 10%, a za dwa lata 15%. Nie ma już tez możliwości zaciągnięcia kredytu we franku, lub w euro, chyba że się w tej walucie zarabia. Można twierdzić, że te ograniczenia spowodują spadek udzielanych kredytów hipotecznych, jednak w konsekwencji nie będzie również tak wielu ludzi, mających problemy ze spłatą. Jest więc to dla ludzi tak naprawdę korzystne. Niestety, nie wszyscy uświadamiają sobie, że wkład własny jest niezwykle istotny, przy tak dużej inwestycji, jaką jest zakup mieszkania.


Banki

Ten sam problem dotyczy pożyczek, zwłaszcza długoterminowych, czyli hipotecznych. Duża ilość kredytów we franku pokazuje, jak przekonujący są doradcy. Wielu ludzi zaufało, nie zabezpieczając się w żaden sposób przed ryzykiem. Najwięcej stracili ci, którzy zdecydowali się na kredyt, gdy frank był najtańszy. Niestety, wielu z nich zwyczajnie nie zdawało sobie sprawy z ryzyka, ponieważ zaufali specjalistom.

Dlatego nie ufaj doradcom - podejmij mądre decyzje, poświęć czas, by dowiedzieć się więcej o produktach finansowych, czytaj blogi poświęcone tym tematem i wątki na forach internetowych. Pamiętaj - sam musisz zadbać o swoje pieniądze!


Co to jest kredyt inwestycyjny?

Kredyt inwestycyjny ? kredyt bankowy przeznaczany na finansowanie realizowanych przez kredytobiorcę przedsięwzięć, których celem jest odtworzenie, modernizacja lub powiększenie wartości majątku trwałego, jak również zakup wartości niematerialnych i prawnych bądź nabycie udziałów w przedsiębiorstwach lub długoterminowych papierów wartościowych.

Warunkiem uzyskania kredytu inwestycyjnego jest pozytywny wynik prowadzonej przez bank analizy ekonomiczno-finansowej kredytowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Udzielając kredytów inwestycyjnych, bank zwykle wymaga udziału własnego przedsiębiorstwa, co redukuje ryzyko kredytowe ponoszone przez bank. Większe kredyty inwestycyjne często mają formę kredytów konsorcjalnych.

Kwota kredytu może zostać przekazana kredytobiorcy od razu w całości. Kredyt inwestycyjny może także być wypłacany w transzach lub mieć formę linii kredytowej. W pierwszym przypadku uruchamianie kolejnych transz jest zwykle warunkowane spełnieniem zobowiązań umownych. W drugim przypadku ? linii kredytowej ? umowa kredytowa nie precyzuje obowiązujących terminów i kwot wypłat środków.

Kredyt inwestycyjny udzielany jest na ogół na dłuższe okresy, a schematy spłat mogą być następujące:

równe raty kapitałowe, co jest równoważne malejącym ratom sumarycznym, gdyż odsetki są naliczane od coraz niższego kapitału;
równe raty sumaryczne (raty annuitetowe).

W zależności od umowy z bankiem, istnieje też możliwość jednorazowej spłaty kapitału w dacie zapadalności kredytu (ang. bullet repayment) lub przyjęcie nieregularnego schematu spłat kapitału, ustalonego indywidualnie dla danego kredytu.

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kredyt_inwestycyjny